Viden via analyser og overblik

Pythea har stor og bred erfaring med at skabe viden og overblik. Vi kan gå ’i maskinrummet’ og håndtere og strukturere komplekse og omfattende datamængder og input så der skabes et overskueligt, brugbart og veldokumenteret overblik, som kan anvendes i et udviklingsarbejde.

Analyserne har typisk et strategisk sigte og afsæt inden for børne- og ungeområdet, familieområdet, sundhedsområdet eller unge- og uddannelsesområdet. 

Viden via udviklingsprojekter

Vi bistår til udarbejdelse af ansøgninger til puljer fra f.eks. ministerier, styrelser og fonde. Projekterne indebærer ofte et forudgående analysearbejde samt (intens og tværgående) dialog med direktører, chefer og fagprofessionelle , så indsatserne målrettes bedst muligt. Forarbejdet øger sandsynligheden for at de ansøgte midler imødekommes.

​”Tak for din medvirken. Vi har været særdeles tilfredse med forløbet både politisk og i administrationen!”

Direktør i kommune i Region Nordjylland

"Analysen gav os et godt billede af situationen i kommunen, og vi fik cementeret et forventet indtryk, som har givet os ballast til at komme videre. Vi var i gang med processen, men den accelererede ganske kraftigt efter Pythea kommer ind."

Forvaltningsdirektør i kommune i Region Syddanmark

”Det var en vanskelig proces, hvor vi havde tiltro til, at det ville gå godt. At det blev SÅ godt og at resultatet var så brugbart havde vi ikke forventet.

Forvaltningsdirektør i kommune i Region Nordjylland​

​Cases og referencer​

Brønderslev Kommune: Analyse af tilgange til opgaveløsningen i Familieafdelingen

Analyse af visioner, mål og praktisk opgaveløsning i en række sager i Familieafdelingen udarbejdet et grundlag for den administrative og politiske opgaveløsning.  Materialet har i processen været behandlet og bearbejdet på såvel det administrative og det politiske niveau. 

Hjørring Kommune: Analyse vedr. børne-, voksen og arbejdsmarked

Analyse, som afdækker størrelsen af og potentialet i et tværfagligt samarbejde mellem børneområdet, voksenområdet og arbejdsmarkedsområdet. Analysen var optakt til dialog i Byrådet, som efterfølgende igangsatte et udviklingsarbejde, som koordinerer og samordner indsatsen i forhold til de borgere som ofte har komplekse sagsforløb og mange fagpersoner som følge af, at der er sagsforløb omkring både børn og voksne i familien.

Hjørring Kommune: Analyse og strategier vedr. en række fagområder

I et bredt samarbejde er der udarbejdet analyse og strategier, som har en indbyrdes sammenhæng: Fælles Børn Fælles Indsats, Analyse af fremtidens PPR, Analyse af fremtidens tilbudsvifte (udførerområdet på børn og ungeområdet). 

Mariagerfjord Kommune: Analyse af Hobro som attraktiv uddannelsesby

En analyse af udfordringer og potentialer ved at fokusere på Hobro som attraktiv uddannelsesby i Mariagerfjord Kommune. Materialet er anvendt som afsæt for drøftelser samt for struktur og samspil på uddannelsesområdet.

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk