Viden via analyser og overblik

Med analyser er Pythea med til at skabe viden og overblik. Vi kan gå ’i maskinrummet’ og håndtere og strukturere komplekse og omfattende datamængder så der skabes et overskueligt, brugbart og veldokumenteret overblik, som kan anvendes i et udviklingsarbejde.

Vi har stor erfaring i at udarbejde analyser på børne- og ungeområdet, det specialiserede socialområde samt på arbejdsmarkedsområdet. Analysernes og vinkling er altid afstemt med kundens behov, hvor vi lægger særlig stor vægt på, at materialet kan anvendes efterfølgende som et lettilgængeligt værktøj for organisationen. I den forbindelse medvirker vi ofte i formidlingen samt ved opstilling af konkrete handleplaner, som omsætter analysens resultater og udviklingsområder til konkrete handlinger.

Viden via udviklingsprojekter

Vi hjælper ofte med at udarbejde ansøgninger til puler fra f.eks. ministerier, styrelser og fonde. Udviklingsprojekterne indebærer ofte et forudgående analysearbejde samt dialog således initiativerne kan målrettes bedst muligt – med størst mulig forventning om effekt. Forarbejdet øger ofte sandsynligheden for at de ansøge midler imødekommes.

Beslutningsoplæg og politikker

Pythea indgår forløb, som opsamler viden til brug for beslutningsoplæg og politikker. Forløbene har ofte elementer af både analyse, vidensopsamling og procesforløb og indebærer ofte, at større datamængder samt en bred kreds af interessenter sættes​​

​”Tak for din medvirken. Vi har været særdeles tilfredse med forløbet både politisk og i administrationen!”

__________

Direktør, Nordjylland

"Analysen gav os et godt billede af situationen i kommunen, og vi fik cementeret et forventet indtryk, som har givet os ballast til at komme videre. Vi var i gang med processen, men den accelererede ganske kraftigt efter Pythea kommer ind."

__________

Forvaltningsdirektør, Fyn

”Det var en vanskelig proces, hvor vi havde tiltro til, at det ville gå godt. At det blev SÅ godt og at resultatet var så brugbart havde vi ikke forventet.

__________

Direktør, Nordjylland​

​Cases og referencer​

Hedensted Kommune: Implementering af tværgående samarbejdsmodel

Pythea har understøttet implementering af en ny samarbejdsmodel som indebærer, at der etableres et tværgående samarbejde omkring alle nye sager i familieafdelingen. Samarbejdet berører såvel børne, som voksenområdet. Som et led heri afholdes løbende workshops, og der udarbejdes guides m.v. til at sikre en implementering i praksis samt til at sikre en løbende opfølgning.

Hjørring Kommune: Analyse vedr. børne-, voksen og arbejdsmarked

Pythea har udarbejdet en analyse, som har afdækket størrelsen og potentiale i et tværfagligt samarbejde mellem børneområdet, voksenområdet og arbejdsmarkedsområdet. Analysen var optakt til dialog i Byrådet, som efterfølgende har igangsat et udviklingsarbejde, som koordinerer og samordner indsatsen i forhold til de borgere som ofte har komplekse sagsforløb og mange fagpersoner som følge af, at der er sagsforløb omkring både børn og voksne i familien.

Thisted Kommune: Asyl- og integrationspolitik

Som led i at skabe en sammenhængende indsats på asyl- og flygtningeområdet blev der i 2016 udarbejdet en Asyl- og flygtningepolitik. I processen var der bred involvering fra både civilsamfund, politikere og forvaltningsområder, hvor de mange input blev opsamlet i en samlet politik. Efter den politiske behandling indgår Pythea ligeledes i at få omsat de mange intentioner til praksis.​

Firma

Pythea aps

CVR: 26998212​

Adresse​

Adelgade 8, 2. tv.

9500 Hobro

Kontakt

Telefon: 40 34 68 72

E-mail: pythea@pythea.dk