Proces

De fleste forløb, som vi indgår i, har et proceselement. De gode resultater kommer ofte som et led i gennemsigtige, konstruktive og involverende procesforløb, også selvom det kan være store og alvorlige udfordringer, der er på dagsordenen. Vi faciliterer samtidigt, at der bliver bred opbakning og ejerskab til initiativerne.

"Der kom rigtigt mange input fra de mange workshopdeltagere, og det fantastiske var, at alle kunne genkende deres i bidrag efter bearbejdningen af Pythea. Det gjorde det let at arbejde videre".

Direktør i kommune i Region Nordjylland

​Cases og referencer​

​Mariagerfjord Kommune: Ny beskæftigelseslovgivning

Skabelse af overblik over ny lovgivning samt i proces fastsættelse af ramme og formidling til medarbejderne på arbejdsmarkedsområdets afdelinger. Formidling til det politiske niveau vedr. ændringernes intention og det videre arbejde. 

Hjørring Kommune: Dialogmøde mellem forvaltning og forældre

Tilrettelæggelse af konstruktivt dialogmøde mellem afdelingen for Børnehandicap og forældre til handicappede børn. 

Vesthimmerlands Kommune: Vesthimmerlandsmodellen

Med inspiration fra Sverigesmodellen blev Vesthimmerlandsmodellen etableret, hvor der i forløbet indgik såvel organisatoriske, fysiske og samarbejdsmæssige ændringer. I et tæt samarbejde med ledere og nøglepersoner blev der skabt et samarbejdsgrundlag som styrker indsatsen for udsatte børn, unge og familier.

Sønderborg Kommune:

Proces og temamøder mellem Sundhedsplejen og Familieafdelingen vedr. samarbejdsstrukturer for børn og familier i udsatte positioner. 

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk