Proces

De fleste forløb, som vi indgår i, har et stort proceselement uanset om der er tale om strategier, evalueringsforløb, projekter eller analyseopgaver. De gode resultater kommer ofte som et led i gennemsigtige, konstruktive og involverende procesforløb, også selvom det kan være store og alvorlige udfordringer, der er på dagsordenen. Vi har mange erfaringer med strategi og procesforløb fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Forståelsen for mennesket i organisationen er en af hjørnestenene i den måde vi tænker processer på. Vi hjælper med at skabe klare mål for projektet, sikre at det spiller effektivt sammen med andre sideløbende projekter, og vi faciliterer samtidigt, at der bliver bred opbakning og ejerskab til initiativerne.

Processtøtte i mange varianter

Vi tilbyder f.eks.:

  • at være koordinator og sparringspartner i de store udviklingsprocesser og bistå ledere, styregrupper eller projektledere i procesforløbet
  • at afholde arrangementer, temadage, workshops, seminarer eller caféarrangementer til idéudvikling, vidensindsamling m.v.
  • at understøtte alle de underliggende opgaver – herunder at udarbejde guides, projektbeskrivelser, handlingsanvisninger, delrapporter, nyhedsbreve m.v.

”Forløbet var rigtigt godt og konstruktivt. Det blev styret igennem med stor faglighed og professionalisme!”

__________

Chef, Midtjylland

"Der kom rigtigt mange input fra de mange workshopdeltagere, og det fantastiske var, at alle kunne genkende deres i bidrag efter bearbejdningen af Pythea. Det gjorde det let at arbejde videre".

__________

Direktør, Nordjylland

”Konsulenten har en stor styrke i lynhurtigt at opfange tanker, budskaber og signaler og er i stand til at omsætte dem til velformulerede oplæg, der stort set er færdige i første udkast - Det gør det let for os!".

__________

Direktør, Midtjylland

​Cases og referencer​

​Hedensted Kommune: Implementering af ny samarbejdsmodel

Kommunen har været blandt de 10 kommuner, som har modtaget støtte til at afprøve en ny samarbejdsmodel i arbejdet med udsatte familier (2014-16), som har sager på såvel børne og voksenområdet. Pythea har fulgt forløbet fra starten og har bl.a. udarbejdet interne evalueringer. Efter projektforløbet bistår Pythea i processen med at få implementeret den ny samarbejdsmodel i driften – herunder at skabe grundlaget for at både skoler, dagtilbud og andre fagprofessionelle kan indgå i arbejdet sammen med familierne.

Thisted Kommune. Brobygning og projektledersparring

I projekt Hånd om Egen Familie (2014-16) har Lone Kalstrup indgået som sparringspartner for projektlederen og projektteamet. Forløbet har haft elementer af både proces samt af at udarbejde understøttende redskaber til projektet. Projektet har koordineret indsatsen for udsatte familier, hvor der er en sag på familieområdet vedrørende børnene og hvor forældrene er uden for arbejdsmarkedet.

Vesthimmerlands Kommune: Vesthimmerlandsmodellen

Med inspiration fra Sverigesmodellen blev Vesthimmerlandsmodellen etableret, hvor der i forløbet indgik såvel organisatoriske, fysiske og samarbejdsmæssige ændringer. I et tæt samarbejde med ledere og nøglepersoner blev der skabt et samarbejdsgrundlag som styrker indsatsen for udsatte børn, unge og familier.

Firma

Pythea aps

CVR: 26998212​

Adresse​

Adelgade 8, 2. tv.

9500 Hobro

Kontakt

Telefon: 40 34 68 72

E-mail: pythea@pythea.dk