Referencer​

Evaluering - referencer​

Barn på Vej

Evalueringer af projekt mellem Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder Kommune samt Regionshospitalet Horsens vedr. tværgående samarbejde i forbindelse med udsatte gravide (to delevalueringer og slutevalueringer med tilhørende formidlings- og udviklingsforløb – et treårigt projektforløb med støtte fra Sundhedsstyrelsen)​.

Frederikshavn Kommune

Evaluering af PPR indsatser i forbindelse med projektet Robuste børn og unge på toppen - et projekt støttet af Socialstyrelsen.

Hedensted Kommune

Midtvejs og afsluttende evaluering af opfølgningen på Barn på Vej - Styrke på Tværs med støtte fra Sundhedsstyrelsen.​

Hedensted Kommune

Evaluering af indsatser - De første 1.000 dage - et samarbejde mellem dagtilbud, skoler og sundhedsplejen - med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Hedensted Kommune

Delevaluering og afsluttende evaluering af Familier på Vej - et projekt med støtte fra STAR og Socialstyrelsens vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

Hedensted Kommune

Evaluering af Tidlig Tværfaglig Indsats og det efterfølgende Brobygningsprojekt - begge dele med støtte fra Socialstyrelsen.

Hedensted Kommune

Evaluering af virksomhedsnetværk - et projekt støttet af STAR med henblik på at få skabt et virksomhedsnetværk vedr. udsatte borgere.

Horsens Kommune

Midtvejs og slutevaluering af opfølgningen på Barn på Vej Horsens - med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Horsens Kommune

Evaluering vedr. De første 1.000 dage - et samarbejdsprojekt mellem dagtilbud og sundhedspleje med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Jammerbugt Kommune

Evaluering af strukturen for det tværfaglige og forebyggende samarbejde på børne- og ungeområdet.

Mariagerfjord Kommune

Evaluering af CTI-forløb - et tværfagligt forløb for borgere langt fra arbejdsmarkedet - et projekt støttet af STAR og Socialstyrelsen.

Mariagerfjord Kommune

Evaluering vedr. forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom (forløbskoordinering) med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Region Midtjylland

Evaluering af fødevarenetværk i Region Midtjylland i samarbejde med IFAU, instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling.

SID-Job

Evaluering af Projekt BAMBUS - en social mentorordning for unge.

Thisted Kommune

Evaluering Fremskudt Socialrådgivning og det efterfølgende Brobygningsprojekt - begge med støtte fra Socialstyrelsen.

Thisted Kommune

Evaluering af Familieklassen i Hanstholm - et pilotprojekt.

Vesthimmerlands Kommune

Evaluering af partnerskabsaftaler mellem kommunen og private virksomheder.

Vesthimmerlands Kommune

Evaluering og brugerundersøgelse af brugernes oplevelse af maden på ældre og omsorgsområdet.

Vesthimmerlands Kommune

Evaluering og brugerundersøgelse vedr. behov for plejetilbud i Hvalpsund.

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk