Referencer​

Viden - referencer​

Agro Tech A/S

Medudvikler af innovationsspil til at modvirke madspild i storkøkkener.​

Assens Kommune

Analyse af familie- og støtteområdet - mhp. at styrke økonomistyring og udnyttelse af medarbejderressourcer.​

Assens Kommune

Analyse af kommunens sociale profil - proces og dialog mellem ledelse og politikere vedr. det strategiske arbejde på socialområdet.​

Brønderslev Kommune

Analyse af tilgange i Familieafdelingen.

DJES (Djurslands Erhvervsskoler).

Fusionsanalyse med afdækning af mulighederne for fusion mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)​

Hjørring Kommune

Analyse på tværs af børne-, voksen og arbejdsmarkedsområdet​.

Hjørring Kommune

Analyse og proces vedr. grundlaget Fælles Børn Fælles Indsats på Familieområdet.

Hjørring Kommune

Analyse af og strategi for Fremtidens PPR.

Hjørring Kommune

Analyse og afdækning af Fremtidens Tilbudsvifte. 

Hjørring Kommune

Struktur for spædbarnsindsatsen.

Ikast-Brande Kommune

Analyse af dagplejen - kapacitetsudnyttelse og udgiftsstyring samt forslag til fremtidigt styringsgrundlag.​

Ikast-Brande Kommune

Organisationsanalyse på daginstitutionsområdet - struktur, organisering, arbejdsopgaver, styring m.v.​

Ikast-Brande Kommune

Analyse af tandplejen - struktur, service- og omkostningsniveau - nye ressourceminimerende tiltag.​

Jammerbugt Kommune

Analyse af styre- og afregningsform vedr. Familiecentret.​

Jammerbugt Kommune

Analyse og budgettilpasningsoplæg - udredning og oplæg til budgettilpasning vedr. udsatte børn og unge.​

Jammerbugt Kommune

Økonomisk overblik over børne- og familieområdet - opstilling af strategier og afsæt for økonomiske styringsværktøjer.​

Jammerbugt Kommune

Analyse af udgiftsudviklingen til særlige skole- og dagtilbud.​

Jammerbugt Kommune

Takstfinansiering på Familiecentrets ydelser - synliggøre omkostninger på ydelser, der udbydes i Familiecentret.​

Jammerbugt Kommune

Udarbejdelse af Udviklingsstrategi på Børne- og Familie rådgivningens område.​

Jammerbugt Kommune

Ansøgning til pulje vedr. Sverigesprojekt.​

Mariagerfjord Kommune

Analyse af scenarier for fremtidig placering af 10. klasse - et involverende procesforløb.

Mariagerfjord Kommune

Analyse af Hobro som attraktiv uddannelsesby. 

Mariagerfjord Kommune

Flere projektansøgninger bl.a. sundhed, familieområdet samt De første 1.000 dage (ressourcer) til dagtilbudsområdet.

Norddjurs Kommune

Kvalitetsrapport på handicap- og psykiatriområdet​.

Norddjurs Kommune

Udviklingsplan for dagpasningsområdet - struktur, tilpasning og udarbejdelse af udviklingsplan i tæt procesforløb.​

Norddjurs Kommune

Skolestrukturoplæg. Analyse og økonomiske beregninger på scenarier for ændringer i skolestrukturen.​

Randers Kommune

Service- og organisationsanalyse af Handicapafdelingen.​

Randers Kommune

Analyse af Alkoholbehandlingen med efterfølgende udarbejdelse af handleplan.​

Struer Kommune

Analyse af dagpasningsområdet - et udviklingsprojekt, bl.a. med henblik på strukturtilpasninger af området.​

Thisted Kommune

Strategi for Familieafdelingen.

Thisted Kommune

Beskrivelse af Thisted Modellen - et samspil mellem kommunen, almen praksis samt Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland.

Thisted Kommune

Analyse af dagplejen - struktur, ressourcer og fremtidig organisering.​

Thisted Kommune

Asyl- og Integrationspolitik samt efterfølgende implementeringsplan​.

Thisted Kommune

Børne, Unge og Familiepolitik med efterfølgende implementeringsplan​

Thisted Kommune

Analyse af PPR - et procesforløb med udviklingsinitiativer mod fremtidens PPR.​

Thisted Kommune

Flere projektansøgninger bl.a. til puljen vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier, Fremtidens PPR, Lettere behandlingsindsatser i PPR m.v.

Varde Kommune

Analyse af familie- og støtteområdet samt efterfølgende udarbejdelse af handleplaner​

Vesthimmerlands Kommune

Fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet​.

Vesthimmerlands Kommune

Forløb og forberedelse vedr. FGU og Ungeindsatsen med politisk niveau og samarbejdspartnere.

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk