Referencer​

Proces - referencer​

Assens Kommune

Målsætninger vedr. børn og unge med særlige behov - udarbejdet i en proces med interessenterne på børne- og ungeområdet.​

Assens Kommune

Manual for SSP samarbejdet - udarbejdet i et samspil med interessenter med ny struktur og kommissorier for samarbejdet.​

Assens Kommune.

Administrationsvejledning for familierådgivernes arbejde på børn- og ungeområdet udarbejdet i et procesforløb.​ I tilknytning hertil en visitationsmodel med henblik på bedre ressourcestyring.

Dansk Fødevare Forum

​Konferenceleder og ordstyrer - ”Finanskrisens påvirkning i fødevarebranchen” og ”Et måltid mad i daginstitutionerne”​. Strategiseminar for bestyrelsen.

DayCatch A/S

Strategi og organisationsstruktur for virksomheden.​

Grenaa Handelsskole HHX

Udviklingsplan for skolen - et overblik samt en fælles platform mellem ledelse og undervisere på de forskellige faggrene på skolen.

Hedensted Kommune

Internt temamøde HR​ samt temadag for området vedr. Udvikling & Politik. Facilitering af ledermøder på området Læring​.

​Hedensted Kommune

Sammenhængende Børnepolitik - et forløb med involvering af en stor og bred kreds af fagprofessionelle samt det politiske niveau. 

Hedensted Kommune

Projektleder på Tidlig Tværfaglig Indsats støttet af Socialstyrelsen samt i det efterfølgende Brobygningsprojekt. Driver fortsat indberetningsplatformen vedr. aktiviteter i Tidligt Tværfaglig Rådgivning (TTR).​

Hedensted Kommune

Processtøtte i forbindelse med innovationsprojektet ”Alle børn er lige forskellige”​.

Hedensted Kommune

Implementering af ny samarbejdsmodel for udsatte børn, unge og familier​ - drift af workshops for tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på at sikre en enstrenget indgang for familier.

Hjørring Kommune

Tilrettelæggelse og facilitering af dialogmøde mellem forældre til børn med handicap og Børnehandicapafdelingens ledelse og nøglemedarbejdere.

Hobro Golf

Strategi- og visionsforløb mellem bestyrelser (for klubben og for baneejere).​

Hobro IK

Visioner, værdier og strategi for den fremtidige udvikling af den frivillige og professionelle del af Hobro IK. Et involverende forløb mellem medlemmerne af de to bestyrelser.

Horsens Kommune

Facilitering af personaledage mellem familieafdelingen, udførerområdet og sundhedsplejen.

Ikast-Brande Kommune

Målsætninger for Tandplejen - involvering på tværs af faglige og geografiske skel mhp. at skabe fælles ramme og mål​.

Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik - involvering af medarbejdere og det politiske niveau.​

Madskolerne

Facilitering og strategidag med parterne bag Madskoler (L&F og 4H).

Mariagerfjord Kommune

Visionsseminar med opfølgning for Udvalget for Kultur og Fritid.

Mariagerfjord Kommune

Facilitering og dialog af temadag med Ungecentret - med uddannelse i fokus.

Mariagerfjord Kommune

Overblik over ny lovgivning samt undervisning af medarbejdere på unge- og arbejdsmarkedsområdet.​

Norddjurs Kommune

Proces vedr. udviklingsplan på Socialområdet.​

Norddjurs Kommune

Proces vedr. etablering af ”Børnebyer” (fælles ledelse mellem skole og dagtilbud).​

Norddjurs Kommune

Tilrettelæggelse og facilitering af formidlings- og dialogmøde vedr. erhvervspolitik​.

Norddjurs Kommune

Dagtilbudsområderne Auning og Grenaa - Udviklingstiltag og sparring vedr. struktur og nye institutioner. 

Randers Kommune

Innovationskraft - facilitering og innovation – halvårsforløb for 20 interne konsulenter (tværfagligt)​.

Rebild Kommune

Visionsseminar for Kultur- og Fritidsudvalget.​

Rønde Højskole og Efterskole

Visioner, ledelsesgrundlag, vedtægter og forretningsorden - et involverende forløb med ledelse og bestyrelse.

Rønde Idrætscenter

Vision og strategi for fremtidens idrætscenter​.

Struer Kommune

Fælles ledelse - udarbejdelse af oplæg til fælles ledelse skole-SFO-dagpasning.​

Syddjurs Kommune

Procesforløb vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af ungeindsatsen​.

Syddjurs Kommune

Temadag for byrådet vedr. kulturkommune.​

Syddjurs Kommune

Intern temadag vedr. personalepolitikker​.

Sønderborg Kommune

Facilitering af personaleforløb vedr. samarbejde mellem sundhedsplejen og familieafdelingen.

Them Andelsmejeri

Facilitering af visionsproces.

Thisted Kommune

Facilitering af personaledag i Børne- og Familieforvaltningen.

Thisted Kommune

Facilitering af forløb vedr. fremtidig struktur i PPR samt de faglige visioner og ambitioner for området.

Thisted Kommune

Ungepolitik og Ungeråd - proces og stiftelse af ungeråd samt dannelse af ungepolitik.​

Thisted Kommune

Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.​

Thisted Kommune

Sammenhængende Børnepolitik samt revision af denne  - begge gange udarbejdet i proces med interessenterne på området.​ Efterfølgende udarbejdelse af en implementeringsplan med henblik på at indfri politikkens visioner og mål.

Viden Djurs (VUC Djurs og DJES (Djurslands Erhvervsskoler).

Fusionsanalyse med afdækning af mulighederne for fusion mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)​. Facilitering af proces.

Aarhus Kommune

Lederseminar for dagtilbudsledere.

Vesthimmerlands Kommune

Organisering og model for implementering af Vesthimmerlandsmodellen - et involverende procesforløb.

Vesthimmerlands Kommune

Strategiseminar for chefgruppen i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Vesthimmerlands Kommune

Procesforløb vedr. forberedelse til FGU med involvering af områdets aktører.

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk