Netværk med udbytte

​Vi designer, opbygger og faciliterer møder og netværk. Vi har fokus på, at vidensudveksling og relationer skaber forandring og forretningsudvikling.

Organisationer og virksomheder er forskellige, og det er derfor væsentligt, at netværk designes efter individuelle rammer, mål, værdier og initiativer. Kontakt os, hvis du ønsker sparring – vi har indgående erfaring med design af netværk, udvikling af netværkskompetencer samt faciliteringsforløb.

Netværk og innovation

Fremtidens leder sikrer innovation, fornyelse og mod til forandring. Innovative interne og eksterne netværk kan udløse ideer og skjult viden af værdi for brugere, kunder og for organisationen.

Vi tænker i Netværk

Pythea tænker og agerer i netværk, hvor vi gerne udveksler kontakter og ideer på tværs af alle vores berøringsflader. Vi har gennem årene erfaret, at der på alle måder skabes merværdi i et samarbejde og ved involvering af kompetencer fra enkeltpersoner eller andre virksomheder frem for at vi skal satse på selv at være ekspert ud i alle opgaver.

Cases og referencer

Hobro Golf Erhvervsnetværk

Pythea var med til at starte Hobro Golf Erhvervsnetværk i 2014 – et netværk, som siden har udviklet sig til en deltagerkreds på 90 medlemmer. Netværket mødes til morgenmøder 10 gange årligt, hvor forskellige temaer og cases sættes i spil. Pythea drifter og faciliterer netværket, som også er en rigtig god sponsorcase for foreningen.​

Dansk Fødevare Forum: Ledernetværk

Lone Kalstrup har siden 2016 faciliteret Dansk Fødevare Forums ledernetværk med i alt 40-50 medlemmer. Deltagerkredsen er direktører/ledere inden for fødevarebranchen, som erfaringsudveksler via fortrolige netværk. Formålet er at styrke samarbejde og udvikling i sektoren, hvor der via vidensudveksling og inspiration skabes udbytte for både virksomhederne og de enkelte deltagere.​

HIK Kvindenetværk

Pythea har været med til at starte et nyt netværk HIK Kvindenetværk. Netværkets deltagere er kvinder, som ønsker at vidensudveksle, sparre og blive inspireret til udvikling af deres forretnings- og ledelsesområde. Lone Kalstrup drifter og faciliterer netværket, som mødes ti gange årligt til morgenmøder.

Arla Foods: Uddannelse af facilitatorer og ’Netværkskogebog’

Med initiativet ’Fra Erfa til Netværk” igangsatte GCO Supply Chain Development i Arla Foods et udviklingsforløb i 2010. Et led heri var at skabe netværksgrupper blandt ledere på tværs af mejerier i Danmark og Sverige, hvor Pythea medvirkede til uddannelse af ca. 15 interne facilitatorer til drift af netværkene. Forløbet blev forankret i en intern styregruppe med en høj grad af deltagerinvolvering. Pythea stod for tilrettelæggelse og facilitering af hele forløbet og foretog også en opsamling af ”tools” til inspiration for arbejdet i ’Netværkskogebogen’ – en guide for facilitering af netværkene i Arla Foods.​​

Firma

Pythea aps

CVR: 26998212​

Adresse​

Adelgade 8, 2. tv.

9500 Hobro

Kontakt

Telefon: 40 34 68 72

E-mail: pythea@pythea.dk