​Lone Kalstrup

​Uddannelsesmæssig baggrund

 • Cand. oecon. fra Aarhus Universitet
 • Supplerende kurser og lederuddannelse

Erhvervsmæssig baggrund

 • Selvstændig konsulentvirksomhed
 • Forvaltningsdirektør kommunal forvaltning (børn, unge og familier samt kultur)
 • Afdelingschef i kommunal forvaltning (ældre og handicappede, aktivering, flygtninge, kultur, børn, unge og familier)
 • Afdelingsleder i kommunal forvaltning (overførsler og aktivering, flygtninge, børn, unge og familier)
 • Beskæftigelseskonsulent

Erfaring

Lone har stor erfaring indenfor mange emneområder, herunder:

 • Facilitering, netværksdesign og opkvalificering af facilitatorer
 • Professionelt bestyrelsesarbejde
 • Udarbejdelse af strategiske debat- og beslutningsoplæg
 • Analyser/servicetjek af de store serviceområder – hvor indhold sættes i økonomisk perspektiv
 • Deltagelse i planlægningsinitiativer på strategi- og praksisniveau
 • Projektbeskrivelse, projektstyring og projektledelse
 • Fundraising
 • Udvikling af implementerings- og styringsværktøjer

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk