John Astrup

Uddannelsesmæssig baggrund:

 • Læreruddannet
 • Supplerende kurser og lederuddannelser
 • Certificeret LEAN-agent

Erhvervsmæssig baggrund:

 • Selvstændig konsulentvirksomhed
 • Direktør i kommunale forvaltninger (børn, unge og familier, kultur, ældre- og handicappede, overførsel og aktivering, flygtninge m.v.)
 • Skoleleder
 • Lærer i folkeskolen

Erfaring:

 • John har stor erfaring indenfor mange emneområder, herunder:
 • Analyser/serviceeftersyn af de kommunale politikområder
 • Udarbejdelse af handleplaner for implementering af nye tiltag
 • Arbejdet i kommunal-, skole- og daginstitutionsbestyrelser – rolle og kompetenceafklaring
 • Projektbeskrivelse, projektstyring og projektledelse
 • Planlægning og gennemførelse af kurser, temamøder, konferencer
 • Udvikling af ledelses- og styringsværktøjer,
 • Udvikling og implementering af værdigrundlag, adfærdsgrundlag, mål- og rammestyring, kontraktstyring m.v.
 • Ledelsesstrategier – sparringspartner, tovholder og opfølger
 • Organisationsanalyse og organisationsudvikling
 • Rekruttering af ledere og medarbejdere

Firma

Pythea aps

CVR: 26998212​

Adresse​

Adelgade 8, 2. tv.

9500 Hobro

Kontakt

Telefon: 40 34 68 72

E-mail: pythea@pythea.dk